Kotači za trčanje

Prije su kotači za trčanje imali jako lošu reputaciju, ali s pravom: bili su premali, životinjice su dobile oštećenja kralježnice od trčanja na njima. Kotači su bili opasni, često je dolazilo do povreda. Iz razloga dosade, stereotipnog ponašanja zbog krivo uređenih nastamba ili puno premalih, životinje su provodile previše vremena trčeći na kotačima. Pogled na hrčka u jednom premalom kavezu, koji provodi vrijeme na kotaču trčeči, je dobro poznati, ali upravo zaštitnicima životinja nije drag.

Ta slika se zadnjih godina na svu sreću popravila. Kotač za trčanje je danas samo jedan od opreme u velikim, pravilno namještenim nastambama. Dobro držani hrčci imaju puno posla: kopaju i igraju se u stelji, kupaju u pijesku, traže hranu. Svejedno se hrčci ne žele odreći tu i tamo dobrog trčanja. U svojoj domovini trče puno i daleko kako bi došli do svojih izvora hrane. Dakle, nisu samo kopači i grebači, već i trkači. Trčanje u kotaču služi i oslobađanju od stresa. Kako bi kotač mogli postaviti u nastambu, mora se najčešće montirati povišena plaforma, ili staviti kavez na akvarijum ili dodati kadica sa pijeskom u kojoj se može kotač postaviti tako da ga ne bi zakopali.

Bez obzira koliko je nastamba velika, kako bi hrčak mogao povremeno stvarno trčati, potreban mu je kotač za trčanje.

Svojstva

Slijedeća svojstva mora imati kotač za trčanje kako hrčku ne bi prouzrokovao povrede ili oštećenja i služio mu kao sportska sprava:

 • idealna veličina bi bila oko 25 cm u presjeku. Slobodno može biti i veći. U premalim kotačima dolazi do grbljenja kralježnice (sprijeda trči hrčak visoko, straga dolje), krivo se troši što hrčku pričinjava bolove, a u najgorem slučaju može doći i do diskus hernije.
 • Kotač nora biti posve zatvoren - ne smije biti od žice da se capice ne bi zakvačile. Strana po kojoj ulazi u kotač bi trebala biti otvorena.
 • Predio za trčanje mora biti posve zatvoren. Ne smije imati otvore u koji se mogu hrčci zaplesti. Površina za trčanje mora imati strukturu (ne preduboke utore ili prirodnu strukturu), po kojoj hrčci mogu stabilno trčati. Ako ima površina letvice, ove moraju biti posve okruglo izbrušene i imati male razmake, kako bi hrčci našli dobro uporište.
  U trgovinama ponuđeni kotači za trčanje sa zalijepljenim letvicama na površini za trčanje imaju trenutno preveliki razmak i letvice su za hrčke prevelike! Preporučuje se letvice ukloniti i zamijeniti ih sa pločicom od pluta.
 • Kotač bi trebao biti pričvršćen samo na zatvorenoj stranici. Obostrano visenje je uvijek izvor opasnosti. Moderni kotači sa čvrstim stalkom su dobri. Ako se kotač malo gurne, ne bi smio odmah pasti na stranu. Teške drvene noge ili držači su za kotače poželjni.
 • Kotač se mora lagano i jednakomjerno okretati bez da negdje preskače. Mehanizam za okretanje mora biti kvalitetan. Danas ima veliki broj povoljnih kotača koji na prvi pogled jako liče na skupe i kvalitetne drvene kotače, ali imaju nažalost jeftin mehanizam, loše kvalitete i nakon kratkog vremena počnu škripati, te životinji i vlasniku ne predstavljaju zadovoljstvo.
 • Kotač mora biti od neotrovnog materijala. Ili od drveta koji ima zaštitu od urina, ili od neotrovne plastike koja ne puca ako je počnu gristi, ili od metala.

Nažalost su takvi preporučljivi kotači u trgovinama još uvijek jako teški za naći, većina kotača koji se kupe zajedno sa kavezom ili posebno, se sastoje od štetne mekane plastike, ili su premali ili imaju opasni sistem montaže.

Smještaj kotača

Nažalost je problem kamo smjestiti kotač u jednoj prosječnoj nastambi za gerbile. Mnogi hrčci obitavaju u malim akvarijumima od 100 x 40 x 40 cm. Kako zahtijevaju jako visoku stelju, jedan kotač se u njega ne može smjestiti.

Postoje slijedeće mogućnosti za to:

 • Dodatni kavez: dodatni kavez se može ponuditi koji se postavi ili pored ili na kavez i u njega se onda smjesti kotač za trčanje. Primjer se nalazi ovdje
 • Dodatni akvarij: naravno da se može ponuditi i dodatni akvarij koji se postavi uz postojeći kavez. Pozitivni efekt: pod akvarija se nasipa sa pijeskom za činčile, te hrčak ima i dodatnu površinu za kupanje u pijesku. Primjer se nalazi ovdje
 • Akvarijum podijeliti. To ima smisla kod velikih akvarija. Sa drvenom daskom se jedan dio akvarija odvoji. Pomoću stepenica, rampa ili etaža mogu hrčci doći u drugi dio akvarija u kojem se nalazi kotač za trčanje.
 • U velikim akvarijima ili nastambama u vlastitoj izradi, od 60 cm visine se mogu dodati etaže na koje se postave kotači za trčanje.

Tanjuri za trčanje - Flying Saucers

Ovaj izum dolazi iz SAD i osmišljen je za čnčile. Pritom se radi o kotaču za trčanje od metala, drva ili plastike koji na sredini ima mehanizam za okretanje. Kotač se pričvrsti na rub nastambe ili se postavi u nastambu.

Prednosti: Kotač se pričvrsti na rub nastambe i visi lagano koso na rubu, dok površina za trčanje stoji ravno. Kotači od metala ne mogu biti izglodani.

Nedostaci: Kod trčanja se hrčak naginje po strani, a to se očituje po nagnutom tijelu. Trči na tanjuru uvijek u krug, što na dulje izaziva probleme sa zglobovima. Nespretne životinje mogu kod naglog zaustavljanja, silom uzgona biti katapultirane, što se nažalost dešava i češće nego bi htjeli, pa ima puno izvještaja o teškim povredama životinja.
Tanjuri od plastike i drveta budu izgriženi.

Opasna igračka / jogging lopte

Nemojte nikad kupiti kugle za trčanje od plastike, takozvane jogging lopte ili slične igračke, kao auto sa kuglom, u koje se životinja zatvori kako bi se onda kuglala kroz stan. Ove kugle su vrlo opasne i ni u kojem slučaju nisu za životinje. U takvim se spravama mogu teško povrijediti, napr. kod sudara, padanja niz stepenice, nedostatka zraka zbog lošeg prozračivanja u zatvorenoj kugli, izloženi su stalnome stresu, kugle su često premale i izazivaju oštećenja kralježnice. Ako i izgleda da hrčci u tome rado trče, u stvarnosti imaju paničan strah i jure kako bi pobjegli. Ne mogu iz kugle izaći kada žele, osuđeni su na trčanje u kugli. Ako i idu sami u kuglu, da li znate kada žele izaći iz nje i kada dobrovoljno trčanje prelazi u prisilno i postaje panično?

 

 

 

..:Home:.. ..:Informacije:.. ..:Anatomija:.. ..:Nabavka:.. ..:Ponašanje:.. ..:Smještaj:.. ..:Prehrana:.. ..:Zabava:.. ..:Društvo:.. ..:Potomstvo:.. ..:Zdravlje:.. ..:Apoteka:.. ..:FAQ:.. ..:Starost:..