Hrčak i druge vrste

Osnovno pravilo je da hrčak živi sam i NE treba društvo iste vrste - stoga nikada nemojte držati hrčka u grupi ili paru, ili sa drugim vrstama zajedno! Neki hrčci ne podnose ni blizinu glodavaca u istoj sobi!

Hrčak i miševi/degui
Nažalost se često pogrešno smatra, jer životinje dosta nalikuju, da ih se može držati zajedno u jednom kavezu. To je vrlo velika zabluda jer se ove vrste naganjaju i grizu do smrti, te ne bi smjele biti niti zajedno puštane po sobi.

Hrčak i mačke
Mačke imaju prirodni nagon za igrom - čak i kad ste posve sigurni da Vaša mačka neče hrčku nauditi već se samo želi igrati, to Vaš hrčak ne zna i jako se uplaši kada ga mačka krene naganjati. Stoga pazite da Vaša mačka nema pristupa njihovom kavezu i sobi u kojem se nalaze, hrčci zaista perfektno odgovaraju predatorskim instinktima mačke! Mačke su inteligentne i svakako će uspijeti, nakon više pokušaja, otvoriti poklopac kaveza gdje je hrčak. Stoga nemojte puštati mačke u blizinu hrčka!

Hrčak i psi
Ako ste apsolutno sigurni da Vaš pas neće nauditi hrčku i da nikad neće na njega lajati ili na neki drugi način preplašiti, onda možete, ali samo pod nadzorom, psa pustiti u sobu u kojoj živi hrčak. Ako Vaš pas počne lajati na njih ili ih na neki drugi način napadati, ne bi ga nikako smjeli puštati u sobu sa hrčkom jer ga to stavlja u stresnu situaciju i djeluje na njegovo zdravlje negativno.

Hrčak i hrčci
Ostavite se pokušaja sprijateljiti ih. Hrčci su apsolutni samotnjaci, izuzetak su Robos i ev. Dsungari, ali i oni su radije sa svojom vrstom, te ne podnose niti miris drugih glodavaca u svojoj blizini. Dva hrčka će se pobiti.

Hrčak i zamorčići, štakori, kunići, činčile, prugaste vjeverice i t.d.
I ovdje vrijedi: ove vrste radije žive sa pripadnicima vlastite vrste! Odustanite od pokušaja združivanja! Nemojte nikada puštati životinje zajedno na slobodu, čak i ako Vam se čini da bi se mogle dobro složiti - brzinom munje može doći do smrtonosnih sukoba i borbi.

Hrčak i reptili
Logično da većina zmija vidi u hrčku svoj ručak. Da ove vrste ne treba uopće u istoj prostoriji držati, samo je po sebi razumljivo, ili, kako bi se Vi osjećali da ste u sobi zajedno sa svojim najvećim životnim neprijateljem koji stalno na Vas vreba? Lovci i lovina ne smiju nikada biti stavljeni u isti prostor, čak ni onda kada hrčke uzgajate kao hranu za reptile, svejedno im možete pružiti jedan kratki život, ali bez stresa i bez neprijatelja u blizini. Ostali reptili mogu za hrčka biti jednako tako opasni, ili kada su mali, može hrčak biti njima opasan, stoga držite ove vrste strogo odvojene, daleko jednu od druge i pazite da se za vrijeme puštanja na slobodu nikada ne susretnu.

 

 

..:Home:.. ..:Informacije:.. ..:Anatomija:.. ..:Nabavka:.. ..:Ponašanje:.. ..:Smještaj:.. ..:Prehrana:.. ..:Zabava:.. ..:Društvo:.. ..:Potomstvo:.. ..:Zdravlje:.. ..:Apoteka:.. ..:FAQ:.. ..:Starost:..